• Tòa nhà Gelexia 885 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội

Phương thức thanh toán

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Chúng tôi chấp nhận tất cả các hình thức thanh toán sau:

  1. Thanh toán trực tiếp tiền mặt.
  2. Thanh toán COD khi nhận được hàng.
  3. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản: